tel: 664 098 369
Zieleń publiczna

Podczas procesu projektowego współpracujemy ze specjalistami i projektantami branżowymi posiadającymi niezbędne uprawnienia.
Punktem wyjściowym jest zawsze koncepcja tworzona przez architeka krajobrazu - gwarantująca ład estetyczny i wkomponowanie założenia w otoczenie przy uwzględnieniu czynników przyrodniczych.

Wykonujemy projekty zagospodarowania terenu (PZT) koncepcyjne, budowlane i wykonawcze dla obiektów takich jak:
Dokumentacja projektowa zawiera:
Opracowujemy również projekty rewitalizacji i rewaloryzacji obszarów istniejących, w tym zabytkowych i objętych ochroną konserwatorską.

Świadczymy usługi w zakresie pełnienia nadzorów nad pracami wykonawczymi.
Tereny zieleni Tereny zieleni


ogrody tereny zieleni inwentaryzacja dendrologiczna meble