tel: 664 098 369
Ogrody
Dlaczego warto zaprojektować ogród?
Odpowiedź na to pytanie jest niezwykle prosta. Dobra wizja oraz konkretny, rzeczowy plan wykonania pozwalają zaoszczędzić wysiłek, czas i pieniądze. Zaprojektowany ogród jest jak ubranie szyte na miarę – dostosowany do potrzeb, preferencji i stylu życia właścicieli. Uwzględniający jednocześnie warunki lokalne, rzeźbę terenu, klimat i wszystkie te czynniki, o których zwykle nie myśli się wybierając impulsywnie rośliny w centrum ogrodniczym. Dobry projekt powinien być wyrazem kompromisu pomiędzy marzeniami a realnymi możliwościami.


Co zawiera projekt?
Świadczymy usługi projektowe o różnym zakresie oferując mniej lub bardziej szczegółowe opracowania. Dokumnetacja projektowa w wersji możliwie najbardziej rozszerzonej zawiera:


Ile trwa proces tworzenia projektu?
Cały proces może potrwać od kilku do kilkunastu tygodni – w zależności od wielkości ogrodu, stopnia skomplikowania koncepcji, czasu potrzebnego na uzgodnienie konkretnych rozwiązań.


Jak przebiega proces projektowy
Projekt powstaje etapami. Poprzedzony jest dokładną analizą warunków lokalnych oraz szczegółowym wywiadem z Właścicielem. Na bazie niniejszych materiałów wyjściowych powstaje koncepcja, czyli ogólna wizja ogrodu zawierająca już plan i podział funkcjonalny, a także założenia dotyczące stylu, roślin czy materiałów wykończeniowych. Inwestor zazwyczaj otrzymuje do wyboru dwa projekty koncepcyjne. Wybrana koncepcja podlega dalszym modyfikacjom i uzgodnieniom aż do momentu, kiedy całkowicie spełni zarówno cele wynikające z założeń projektowych jak i wymagania Właściciela. Następnie powstaje projekt wykonawczy zawierający wszystkie szczegóły i zestawienia niezbędne do prawidłowego zrealizowania ogrodu.


ogrody tereny zieleni inwentaryzacja dendrologiczna meble