tel: 664 098 369
Cennik
Inwentaryzacja
drzew i krzewów
Numer w tabeli
Cena za szt
od 1 do 50
20,00 zł/szt
od 51 do 150
15,00 zł/szt
od 151 do 250
10,00 zł/szt
od 251 do 500
7,50 zł/szt
  • * Podane ceny są cenami brutto
  • * Dojazd wg stawki za km przebiegu
  • * Ceny dotyczą ustalenia gatunku, lokalizacji, obwodu pnia, ewentualnej opłaty za wycinkę
  • * Obserwacje pod kątem występowania gatunków chronionych +10,00 zł/szt
  • * Ogólna ocena stanu zdrowotności +5,00 zł/szt
  • * Oszacowanie wieku drzewa +5,00 zł/szt
  • * Opracowanie wniosku na wycinkę +50,00 zł/szt
  • * Podstawowa ocena dendrologiczna z analizą ryzyka +50,00 zł/szt
  • * Pozostałe przypadki na podstawie wyceny indywidualnej
Projekt ogrodu / Zagospodarowania terenu
Powierzchnia terenu objętego opracowaniem
Projekt koncepcyjno-funkcjonalny z propozycją roślin
Projekt szczegółowy zieleni z zestawieniami ilościowymi oraz wskazaniami wykonawczymi
Projekt zagospodarowania terenu obejmujący szczegółowy projekt zieleni oraz projekt koncepcyjny nawierzchni i drobnych form architektonicznych

+ wizualizacje

Projekt zagospodarowania terenu obejmujący szczegółowy projekt wykonawczy zieleni, nawierzchni oraz drobnych form architektonicznych

+ wizualizacje

Cena opracowania
do 500m2
501-1500m2
1501-2500m2
2501-5000m2
750,00 zł

od 1,50zł/m2

750,00-1125,00 zł

ok 0,75 - 1,50zł/m2

1125,00-1875,00 zł

ok 0,75zł/m2

1875,00-3750,00 zł

ok 0,75zł/m2

2250,00 zł

od 4,50zł/m2

2250,00-3375,00 zł

ok 2,25 - 4,50zł/m2

3375-5250,00 zł

ok 2,10 - 2,25/m2

5250,00-11250,00 zł

ok 2,25zł/m2

3000,00 zł

od 6,00zł/m2

3000,00-4500,00 zł

ok 3,00 - 6,00zł/m2

4500,00-7500,00 zł

ok 3,00zł/m2

7500,00-15000,00 zł

ok 3,00zł/m2

4500 zł

od 9,00zł/m2

4500,00-6750,00 zł

od 4,50 - 9,00zł/m2

6750,00-11250,00 zł

ok 4,50zł/m2

11250,00-22500,00 zł

ok 4,50zł/m2

ogrody tereny zieleni inwentaryzacja dendrologiczna meble